Tag: Seth Godin

Nhân Sự Cốt Cán

Nhân Sự Cốt Cán

Giới thiệu sách Nhân Sự Cốt Cán - Tác giả Seth Godin Nhân Sự Cốt Cán Làm thế nào để thúc đẩy sự nghiệp và tạo ra tương lai rực rỡ bất chấp xuất phát điểm của bạn ở đâu? Tại sao một số người dễ ...

Mời bạn đọc

Con Bò Tía

Con Bò Tía

Giới thiệu sách Con Bò Tía - Tác giả Seth Godin Con Bò Tía Vài năm truớc đây, khi lái xe cùng gia đình đi qua nước Pháp, chúng tôi đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng hàng trăm con bò đang gặm cỏ trên ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86