Văn học

Một Đời Sân Khấu

Một Đời Sân Khấu

Giới thiệu sách Một Đời Sân Khấu - Tác giả Nguyễn Ngọc Bạch Một Đời Sân Khấu Cuốn sách này là công trình tập hợp những bài viết của ba tôi - nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn sân khấu Nguyễn Ngọc Bạch ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86