Tag: Adam Grant

Dám Nghĩ Lại

Dám Nghĩ Lại

Giới thiệu sách Dám Nghĩ Lại - Tác giả Adam Grant Dám Nghĩ Lại - Sức mạnh của việc biết mình không biết - Mười hai trong số mười lăm thành viên đội cứu hỏa đã tử nạn trong đám cháy gần đỉnh ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86