Cù Lao Tràm

Cù Lao Tràm

Giới thiệu sách Cù Lao Tràm – Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn Cù Lao Tràm ‘Cháu chưa tới lúc phải nghĩ về cái già và cái chết, nên có thể chưa hiểu được chú… Nhưng cháu có biết không… Khi mà chú cảm thấy mình bước vào tuổi già và…

Phần Hồn

Phần Hồn

Giới thiệu sách Phần Hồn – Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn Phần Hồn Nàng ngấm sâu vào đời hắn bằng sự xuất hiện rất ngẫu nhiên, đã đánh thức trong hắn những nhận biết, những điều trước đây hắn tưởng không có trong phần hồn của người hắn, và chỉ…

Đứng Trước Biển

Đứng Trước Biển

Giới thiệu sách Đứng Trước Biển – Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn Đứng Trước Biển Những bất mãn của người phụ nữ bình dị mà ông vẫn chủ quan coi thuộc loại em út đã vô hình trung thành chấn động so sánh vào chính ông. Những bày tỏ ở…

Yêu Như Là Sống

Yêu Như Là Sống

Giới thiệu sách Yêu Như Là Sống – Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn Yêu Như Là Sống Bây giờ, lại tới lượt ba má chê con cái không chín chắn. Vậy chín chắn trong tình yêu là thế nào? Đó là quan niệm hẹp hòi của những người đi trước…