Đời Quảng Cáo

Đời Quảng Cáo

Giới thiệu sách Đời Quảng Cáo – Tác giả Claude C Hopkins Đời Quảng Cáo Palmolive khởi đầu chỉ với 700 USD quảng cáo thử nghiệm. Giờ đây nó là một phần của Colgate-Palmolive nổi tiếng toàn cầu. Pepsodent được sinh ra trong những đêm buồn tại một dự án…

Marketing Quốc Tế

Marketing Quốc Tế

Giới thiệu sách Marketing Quốc Tế – Tác giả John L. Graham Marketing Quốc Tế Khởi đầu của thiên nhiên kỷ trước, người Trung Quốc đã là những thương nhân quốc tế xuất chúng buôn bán xuyên biên giới cho đến gần 500 năm sau thì hệ thống thương mại toàn…