Chết Chịu

Chết Chịu

Giới thiệu sách Chết Chịu – Tác giả Louis-Ferdinand Destouches. Chết Chịu Thật không dễ bắt đầu với Chết chịu khi thực và mơ đan xen lẫn lộn, khi vô số dấu ba chấm xuất hiện liên tiếp giữa các câu ngắn, gây cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng một khi…