Bàn Cờ Lớn

Bàn Cờ Lớn

Giới thiệu sách Bàn Cờ Lớn – Tác giả Zbigniew Brzezinski Bàn Cờ Lớn “Bàn cờ lớn” thể hiện tầm nhìn địa chiến lược táo bạo và khiêu khích của Brzezinski dành cho sự ưu việt của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Điểm trọng tâm trong phân tích của…

Nietzsche Và Triết Học

Nietzsche Và Triết Học

Giới thiệu sách Nietzsche Và Triết Học – Tác giả Gilles Deleuze Nietzsche Và Triết Học Với những phân tích chính xác và mang tính phê phán về triết học Nietzsche, Deleuze soi sáng tác phẩm của triết gia này, người vốn thường xuyên bị quy giản về chủ nghĩa…

Sếp Phó

Sếp Phó

Giới thiệu sách Sếp Phó – Tác giả Nguyên Hương Sếp Phó Chuyện gì xảy ra nếu có kẻ chuyên phá bĩnh giấu tay khiến lớp bị đứng bét trường, một lớp trưởng năng nổ, mạnh mẽ “đối đầu” nhưng không tìm được chứng cứ, và một thiên thần dịu…

Vị Thời Gian

Vị Thời Gian

Giới thiệu sách Vị Thời Gian – Tác giả Bạch Lạc Mai Vị Thời Gian “Cõi đời như một giấc mộng mây nước, còn chúng ta là những kẻ nằm mộng, trôi bồng bềnh trên dòng sông ngàn năm, ngắm nhìn phong cảnh nước chảy hoa trôi. Có một ngày…

Hồ In Bóng Núi

Hồ In Bóng Núi

Giới thiệu sách Hồ In Bóng Núi – Tác giả Chu Đại Tân Hồ In Bóng Núi Một câu chuyện ngụ ngôn về lòng tham của loài người Tiền có thể đem lại tất cả, song cũng có thể giết chết tất cả Hồ in bóng núi là một trong…