1987 Rồi

Giới thiệu sách 1987 Rồi – Tác giả Lý Dịch Phong 1987 Rồi “Nhớ mãi không quên, tất có hồi tưởng. Tôi vẫn luôn chờ đợi một thời khắc phi thường xuất hiện. Trước đây, tôi đã từng vượt qua bao núi cao, cũng đã từng đi qua chốn vực…