Mr. Cà Vạt

Mr. Cà Vạt

Giới thiệu sách Mr. Cà Vạt – Tác giả Milena Michiko Flasar Mr. Cà Vạt Taguchi Hiro, 20 tuổi, sống như một “ẩn sĩ đô thị – Hikikomori” giữa Tokyo náo nhiệt, cậu không rời khỏi nhà trong suốt hai năm liền và chẳng tương tác với bất kì ai.…