Làm Như Chơi

Làm Như Chơi

Giới thiệu sách Làm Như Chơi – Tác giả Minh Niệm Làm Như Chơi “Hãy lắng nghe lời tâm sự, được coi là lời trăn trối của Steve Jobs – Nhà sáng lập và là linh hồn của hãng Apple: “Trong mắt người khác, cuộc sống của tôi là mẫu mực…