Tâm Thức

Tâm Thức

Giới thiệu sách Tâm Thức – Tác giả Daniel J.Siegel, MD Tâm Thức Cách bạn tập trung chú ý, cởi mở nhận thức để hướng tới những mục tiêu tốt đẹp và cao cả – cũng giúp làm tăng nhận thức về hạnh phúc, kết nối với những người xung…