Tag: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Another S/0

Another S/0

Giới thiệu sách Another S/0 - Tác giả Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara Another S/0 Another (2 Tập) Another là câu chuyện 3 trong 1: ma, kinh dị, học đường. Hai mươi sáu năm về trước có một ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86