Tag: Nhà Xuất Bản Tri Thức

Từng Ngày Sống Sót

Từng Ngày Sống Sót

Giới thiệu sách Từng Ngày Sống Sót - Vì Sao Người Thông Minh Làm Điều Ngu Dại - Tác giả Laurence Gonzales Từng Ngày Sống Sót - Vì Sao Người Thông Minh Làm Điều Ngu Dại Cuốn sách Từng ngày sống ...

Mời bạn đọc

Lợi Thế Đen

Lợi Thế Đen

Giới thiệu sách Lợi Thế Đen - Tác giả Sheelah Kolhatkar Lợi Thế Đen Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, các quỹ phòng hộ lặng lẽ xâm nhập thị trường tài chính và thay đổi sâu sắc cách thức ...

Mời bạn đọc

Chơi Chữ (Lãng Nhân)

Chơi Chữ (Lãng Nhân)

Giới thiệu sách Chơi Chữ - Tác giả Lãng Nhân Chơi Chữ Với gần 150 bài thơ trong vỏn vẹn chiều dài 152 trang của cuốn sách, Lãng Nhân không đi vào phân tích sự chơi chữ như một nhà nghiên cứu về ...

Mời bạn đọc

Năng Đoạn Kim Cương

Năng Đoạn Kim Cương

Giới thiệu sách Năng Đoạn Kim Cương - Tác giả Geshe Michael Roach Năng Đoạn Kim Cương Cuốn sách này là một câu chuyện về tác giả đã xây dựng đơn vị kim cương lại tại Andin International như thế ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86