Tag: Nhà Xuất Bản Tri Thức

Kinh Thi Việt Nam

Kinh Thi Việt Nam

Giới thiệu sách Kinh Thi Việt Nam - Tác giả Trương Tửu Kinh Thi Việt Nam "...Đọc ca dao Việt Nam, tức là chúng ta tìm cho chúng ta một cỗi rễ tinh thần - cái mà hiện nay mỗi người chúng ta đều có ...

Mời bạn đọc

Lợi Thế Đen

Lợi Thế Đen

Giới thiệu sách Lợi Thế Đen - Tác giả Sheelah Kolhatkar Lợi Thế Đen Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, các quỹ phòng hộ lặng lẽ xâm nhập thị trường tài chính và thay đổi sâu sắc cách thức ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86