Nietzsche Và Triết Học

Nietzsche Và Triết Học

Giới thiệu sách Nietzsche Và Triết Học – Tác giả Gilles Deleuze Nietzsche Và Triết Học Với những phân tích chính xác và mang tính phê phán về triết học Nietzsche, Deleuze soi sáng tác phẩm của triết gia này, người vốn thường xuyên bị quy giản về chủ nghĩa…

Tự Nghiệm

Tự Nghiệm

Giới thiệu sách Tự Nghiệm – Tác giả Karen Horney Tự Nghiệm Tác giả Karen Horney, tên thời con gái là Karen Danielsen, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1885 tại Đức, mất ngày 4 tháng 12 năm 1952 tại Hoa Kì. Bà lớn lên trong một gia đình có…