Tag: Ajahn Brahm

Tâm Từ

Tâm Từ

Giới thiệu sách Tâm Từ - Tác giả Ajahn Brahm Tâm Từ Giữa những bất ổn của bản thân trong cuộc sống, Tâm Từ được Ajahn Brahmavamso giới thiệu như là một con đường đạo pháp mang chân lý đến cuộc ...

Mời bạn đọc

Ai Mua Xe Rác

Ai Mua Xe Rác

Giới thiệu sách Ai Mua Xe Rác - Tác giả Ajahn Brahm Ai Mua Xe Rác “Ai mua xe rác” được Thượng tọa Thích Trí Siêu dịch thoát nghĩa từ nguyên tác “Who ordered this truckload of dung” của Thiền sư ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86