Vùng Cách Ly

Vùng Cách Ly

Giới thiệu sách Vùng Cách Ly – Tác giả Lorenzo Angeloni Vùng Cách Ly Trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, có lẽ loài người đã không hình dung được mình sẽ phải đối mặt với những nỗi kinh hoàng mới có quy mô toàn cầu: nỗi sợ khủng bố…