Alexander Hamilton

Alexander Hamilton

Giới thiệu sách Alexander Hamilton – Tác giả Nguyễn Cảnh Bình Alexander Hamilton Ông là người trẻ nhất trong số những người đã có công dựng nên Nhà nước Mỹ, cũng là người duy nhất thuộc tầng lớp bình dân thấp kém nhưng là một người lính xuất sắc trong…