Tag: Milan Kundera

Cười Và Lãng Quên

Cười Và Lãng Quên

Giới thiệu sách Cười Và Lãng Quên - Tác giả Milan Kundera Cười Và Lãng Quên "Sách cười và lãng quên gồm bảy câu chuyện được trình bày như bảy phần của một tổng thể (“Những bức thư bị mất”, “Mẹ”, ...

Mời bạn đọc

Sự bất tử

Sự bất tử

Giới thiệu sách Sự bất tử - Tác giả Milan Kundera Sự bất tử Tiểu thuyết Sự bất tử của Kundera đã tạo một phong cách, một dấu ấn riêng của tác giả và cũng là điểm khởi đầu cho một tương lai phát ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86