Chênh Vênh hai lăm

Chênh Vênh hai lăm

Giới thiệu sách Chênh Vênh hai lăm – Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch Chênh Vênh hai lăm Chênh vênh 25 như cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điều vô chừng của cuộc sống một người trẻ giữa đất Sài Gòn. Những thứ được ghi lại không mới, nó bình…

Lạc Giữa Miền Đau

Lạc Giữa Miền Đau

Giới thiệu sách Lạc Giữa Miền Đau – Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch Lạc Giữa Miền Đau Lạc giữa miền đau là cuốn tiểu thuyết mới nhất của Nguyễn Ngọc Thạch. Mặc dù, tác giả bộc bạch ngay trong những lời đầu của tác phẩm, rằng cuốn sách sẽ “nhàm…