Tag: John Dickson Carr

Người Rỗng

Người Rỗng

Giới thiệu sách Người Rỗng - Tác giả John Dickson Carr Người Rỗng Người rỗng là tác phẩm đỉnh cao của John Dickson Carr trong thể loại “mật thất án mạng”. Xuyên suốt truyện là bí ẩn của hai vụ ...

Mời bạn đọc

Chiếc Bản Lề Cong

Chiếc Bản Lề Cong

Giới thiệu sách Chiếc Bản Lề Cong - Tác giả John Dickson Carr Chiếc Bản Lề Cong Nếu Người rỗng khiến óc suy luận của người đọc bị những nút thắt lắt léo gút chặt từng hồi thì Chiếc bản lề cong ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86