Tag: Frank Cottrell Boyce

Nếu Có Bạc Triệu

Nếu Có Bạc Triệu

Giới thiệu sách Nếu Có Bạc Triệu - Tác giả Frank Cottrell Boyce Nếu Có Bạc Triệu Bạn sẽ làm gì với một đống tiền từ trên trời rơi xuống? Một đêm nọ, một bao tải ních hàng đống tiền bỗng dưng ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86