Gốm Sài Gòn

Gốm Sài Gòn

Giới thiệu sách Gốm Sài Gòn – Tác giả Huỳnh Ngọc Trảng, Lưu Kim Chung Gốm Sài Gòn Gốm Sài Gòn là tên gọi để chỉ một dòng sản phẩm gốm sứ ra đời từ những thập niên đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, trong thực tế việc sử dụng…