Tag: Malala Yousafzai

Tôi Là Malala

Tôi Là Malala

Giới thiệu sách Tôi Là Malala - Tác giả Malala Yousafza, Patricia McCormick Tôi Là Malala Đây là câu chuyện của tôi. Hành trình đấu tranh cho quyền được giáo dục của một cô gái đã thay đổi thế ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86