Trong Bộ Lông Cừu

Trong Bộ Lông Cừu

Giới thiệu sách Trong Bộ Lông Cừu – Tác giả Martha Stout PhD Trong Bộ Lông Cừu Một người lương thiện lấy đâu ra cơ hội để chống lại một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội, một kẻ thù đội lốt, kẻ sở hữu những sức mạnh…