Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông

Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông

Giới thiệu sách Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông – Tác giả Quân Thê Uôn, Na Ly Thê Danh Nhân Thế Giới: Napôlêông Napôlêông sinh ra ở đảo Coóc (thuộc địa của Pháp). Thân hình nhỏ bé, khuôn mặt trắng, xuất thân không có gì đặc biệt nhưng những câu chuyện…