Hiểu Về Trump

Hiểu Về Trump

Giới thiệu sách Hiểu Về Trump – Tác giả Newt Gingrich Hiểu Về Trump Tổng thống Donald Trump đánh dấu một sự thay đổi sâu sắc trong quỹ đạo của chính phủ, chính trị và văn hóa Mỹ. Giống như chính quyền của ông, phong trào đưa ông vào văn phòng…