Lá Ngọc Cành Vàng

Lá Ngọc Cành Vàng

Giới thiệu sách Lá Ngọc Cành Vàng – Tác giả Nguyễn Công Hoan Lá Ngọc Cành Vàng Lá Ngọc Cành Vàng là đoản thiên tiểu thuyết được nhà văn tiền chiến Nguyễn Công Hoan (1903-1977) viết xong năm 1935 và xuất bản lần đầu tiên vào tháng 5 năm 1939.…

Bước Đường Cùng

Bước Đường Cùng

Giới thiệu sách Bước Đường Cùng – Tác giả Nguyễn Công Hoan Bước Đường Cùng “Chị Pha nói để trút nỗi uất trong lòng: – Giá ông nghị như người ta, thì làng này được nhờ khối. Làm gì ông ấy chẳng công đức cho làng được cái trường, cái…