Cô Nàng Một Nửa

Cô Nàng Một Nửa

Giới thiệu sách Cô Nàng Một Nửa – Tác giả Nguyễn Lê Sang Cô Nàng Một Nửa Là một đầu sách thuộc bộ tiểu thuyết “Cơn bão cuối cùng” gồm 10 cuốn, “Cô nàng Một Nửa” nói về câu chuyện của nhân vật Nguyễn Diệu Hương. Toàn bộ câu chuyện…