Tag: Paolo Maurensig

Ván Cờ Đổi Mạng

Ván Cờ Đổi Mạng

Giới thiệu sách Ván Cờ Đổi Mạng - Tác giả Paolo Maurensig Ván Cờ Đổi Mạng Một kiện tướng cờ vua đồng thời là một doanh nhân thành đạt vừa qua đời. Không có lời nhắn nào, trên bàn làm việc của ông ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86