Tag: Nhà Xuất Bản Công Thương

Hồi Ký Người Vợ Á

Hồi Ký Người Vợ Á

Giới thiệu sách Hồi Ký Người Vợ Á - Tác giả Ngọa Lan Hồi Ký Người Vợ Á Tám năm trước, tôi đã đọc một lèo “đứa con đầu lòng” Ngày hôm qua của Ngọa Lan và cho ngay lời bình vào ngày hôm sau. ...

Mời bạn đọc

Dữ Liệu Lớn

Dữ Liệu Lớn

Giới thiệu sách Dữ Liệu Lớn - Tác giả Bernard Marr Dữ Liệu Lớn Hiện nay, thế giới đang trở nên thông minh hơn. Chúng ta đang theo dõi và lưu trữ dữ liệu về mọi thứ, nên chúng ta có khả năng tiếp ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86