Tag: Brett King

Ngân Hàng Đột Phá

Ngân Hàng Đột Phá

Giới thiệu sách Ngân Hàng Đột Phá - Tác giả Brett King Ngân Hàng Đột Phá Cuốn sách này không chỉ đơn thuần là bảng tóm tắt những cuộc phỏng vấn; mà còn thể hiện nhiều phân tích với các mô hình ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86