Tag: Hồ Biểu Chánh

Ngọn cỏ gió đùa

Ngọn cỏ gió đùa

Giới thiệu sách Ngọn cỏ gió đùa - Tác giả Hồ Biểu Chánh Ngọn cỏ gió đùa Hải Yến ra về có hứa một tháng sẽ trở xuống rước Ánh Nguyệt, mà đến bữa nay đã hơn ba tháng rồi không thấy ai đến rước, lại ...

Mời bạn đọc

Con Nhà Giàu

Con Nhà Giàu

Giới thiệu sách Con Nhà Giàu - Tác giả Hồ Biểu Chánh Con Nhà Giàu * Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cách phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đòi sắm xe hơi, cậu mong hưởng huê ...

Mời bạn đọc

Con Nhà Nghèo

Con Nhà Nghèo

Giới thiệu sách Con Nhà Nghèo - Tác giả Hồ Biểu Chánh Con Nhà Nghèo (1) Cai tuần Bưởi ngồi nghe thằng Cu nói chuyện mà sắc mặt buồn xo. Chừng nó nói dứt rồi anh ta cũng không trả lời, cứ châu ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86