Đường Tống Truyền Kỳ

Đường Tống Truyền Kỳ

Giới thiệu sách Đường Tống Truyền Kỳ – Tác giả Lỗ Tấn Đường Tống Truyền Kỳ Xuất hiện trên văn đàn ngay từ buổi Sơ Đường, thể loại truyền kỳ đã nhanh chóng phát triển và trở thành một tượng đài sừng sững trong lịch sử văn học Trung Quốc,…