Vũ Trụ Toàn Ảnh

Vũ Trụ Toàn Ảnh

Giới thiệu sách Vũ Trụ Toàn Ảnh – Tác giả Michael Talbot Vũ Trụ Toàn Ảnh Cuốn sách giải thích những điều kỳ lạ, những phép lạ tôn giáo, trải nghiệm cận tử, thoát xác, những khả năng phi thường của con người bằng nguyên lý toàn ảnh dựa trên…