Muôn Màu Lập Luận

Muôn Màu Lập Luận

Giới thiệu sách Muôn Màu Lập Luận – Tác giả Nguyễn Đức Dân Muôn Màu Lập Luận Chúng ta lập luận khi tranh luận về những điều khoản trong một văn bản pháp lý, trong một hợp đồng thương mại hay tranh tụng tại tòa án; các đại biểu quốc hội…