Tag: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Cung Đàn Báo Oán

Cung Đàn Báo Oán

Giới thiệu sách Cung Đàn Báo Oán - Tác giả Yokomizo Seishi Cung Đàn Báo Oán Gia tộc Ichiyanagi vốn là gia tộc được chọn làm quản lý dịch trạm thời Edo. Vào đêm tân hôn của trưởng tộc, bỗng có ...

Mời bạn đọc