Tag: Nhà Xuất Bản Hồng Đức

Con Cá Dung Thông

Con Cá Dung Thông

Giới thiệu sách Con Cá Dung Thông - Tác giả Thích Nhất Hạnh Con Cá Dung Thông Bài thơ Con cá dung thông, cũng như bài thơ Hãy gọi đúng tên tôi và nhiều bài thơ khác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ...

Mời bạn đọc

Dưỡng chơn tập

Dưỡng chơn tập

Giới thiệu sách Dưỡng chơn tập - Tác giả Dưỡng chơn tập DƯỠNG CHON TẬP - rất hữu duyên khi bạn cầm trên tay quyển sách này - được xuất bản năm 2013 ( số lượng sách còn rất ít ) Quyển sách rất ...

Mời bạn đọc

Tình Yêu Của Thánh

Tình Yêu Của Thánh

Giới thiệu sách Tình Yêu Của Thánh - Tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn Tình Yêu Của Thánh Viết về tình yêu thuần khiết và thủy chung của nhân vật nữ chính là Hạ Chi, một cô giáo trẻ vùng Tây Nguyên. Cô có ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86