Tay Trắng Làm Nên

Tay Trắng Làm Nên

Giới thiệu sách Tay Trắng Làm Nên – Tác giả Nguyễn Hiến Lê Tay Trắng Làm Nên “Người phương Đông có câu “vi phú bất nhân”…Ở trong xã hội cổ, làm giàu rồi chỉ để hưởng thụ, mua chức tước, và cất của vào kho, chôn xuống đất lưu lại cho…