Tag: Nhà Xuất Bản Hà Nội

Thiên Nga Và Dơi

Thiên Nga Và Dơi

Giới thiệu sách Thiên Nga Và Dơi - Tác giả Higashino Keigo Thiên Nga Và Dơi Xác của ông Shiraishi Kensuke, một luật sư sống tại Tokyo được tìm thấy trong một chiếc xe bị bỏ lại trên đường. Không ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86