Tag: Nhà Xuất Bản Thế Giới

Năm Mươi Người

Năm Mươi Người

Giới thiệu sách Năm Mươi Người - Tác giả Chung Serang Năm Mươi Người Trên chiếc bàn thấp rộng rãi không có bất cứ thứ gì đặt trên đó, tôi muốn đổ thật nhiều những miếng ghép hình ra và dành thật ...

Mời bạn đọc