Tag: Nhà Xuất Bản Thế Giới

Học Tập Suốt Đời

Học Tập Suốt Đời

Giới thiệu sách Học Tập Suốt Đời - Tác giả Nguyễn Đức Dũng Học Tập Suốt Đời Học tập suốt đời quan trọng hơn những gì chúng ta thường nghĩ. Và Học tập suốt đời cũng không phức tạp hơn chúng ta ...

Mời bạn đọc

Cô Nàng Một Nửa

Cô Nàng Một Nửa

Giới thiệu sách Cô Nàng Một Nửa - Tác giả Nguyễn Lê Sang Cô Nàng Một Nửa Là một đầu sách thuộc bộ tiểu thuyết “Cơn bão cuối cùng” gồm 10 cuốn, “Cô nàng Một Nửa” nói về câu chuyện của nhân vật ...

Mời bạn đọc

Tìm Trong Nỗi Nhớ

Tìm Trong Nỗi Nhớ

Giới thiệu sách Tìm Trong Nỗi Nhớ - Tác giả Lê Ngọc Mai Tìm Trong Nỗi Nhớ Xoay quanh một cuộc tình của Việt Nam trong xã hội bao cấp. Cuốn sách được viết theo lối viết hiện đại với quá khứ và ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86