Tag: Nhà Xuất Bản Văn Học

Kí Họa Venice

Kí Họa Venice

Giới thiệu sách Kí Họa Venice - Tác giả Rhys Bowen Kí Họa Venice Kí họa Venice của Rhys Bowen là một câu chuyện đẹp và buồn, khiến bất kì ai đọc nó phải bật khóc để rồi sau đó có thể mỉm cười. ...

Mời bạn đọc

Trúc Thư Kỷ Niên

Trúc Thư Kỷ Niên

Giới thiệu sách Trúc Thư Kỷ Niên - Tác giả Khuyết Danh Trúc Thư Kỷ Niên Căn cứ vào lời giới thiệu của tác giả ở đầu cuốn sách, có thể xác định Trúc thư kỷ niên là một bộ sử của nước Ngụy thời ...

Mời bạn đọc

Đất Tiền Đất Bạc

Đất Tiền Đất Bạc

Giới thiệu sách Đất Tiền Đất Bạc - Tác giả Mario Puzo Đất Tiền Đất Bạc “Nếu người đọc Bố già thấy hào hứng ở những cảnh bắn giết máu óc tùm lum ở mỗi trang sách, mới đi sâu vào hai xã hội bí mật ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86