Tag: Nhà Xuất Bản Văn Học

Dại Thì Chết

Dại Thì Chết

Giới thiệu sách Dại Thì Chết - Tác giả Mario Puzo Dại Thì Chết “Dại thì chết là tiểu thuyết đầu tiên của Mario Puzo từ sau Bố già, và ra đời sau Bố già đến chín năm. Bản quyền in sách bìa mềm của ...

Mời bạn đọc

Kẻ Sống Sót

Kẻ Sống Sót

Giới thiệu sách Kẻ Sống Sót - Tác giả Sharon Bolton Kẻ Sống Sót Cuốn sách bắt đầu với với đoàn khách 13 người tham gia hành trình tham quan bằng khinh khí cầu tại Công viên Quốc gia ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86