Tên Của Cô Ấy

Tên Của Cô Ấy

Giới thiệu sách Tên Của Cô Ấy – Tác giả Vu Lôi Tên Của Cô Ấy Bố của nữ sinh bị bắt cóc vô tình phát hiện một xác chết bị moi tim móc mắt tại địa điểm giao dịch tiền chuộc mà kẻ bắt cóc chỉ định. Một gia…