Tag: Nhiều Tác Giả

Câu Chuyện Nơ Hồng

Câu Chuyện Nơ Hồng

Giới thiệu sách Câu Chuyện Nơ Hồng - Tác giả Nhiều tác giả Câu Chuyện Nơ Hồng Cuộc sống là một hành trình, một con đường. Con đường ấy, như lẽ thường, có lúc bằng phẳng, có lúc đầy ổ gà, ổ voi, ...

Mời bạn đọc

Tết Việt Nam Xưa

Tết Việt Nam Xưa

Giới thiệu sách Tết Việt Nam Xưa - Tác giả Nhiều tác giả Tết Việt Nam Xưa “Tết Việt Nam xưa” được tuyển dịch kỹ lưỡng, mở đầu với bài nghiên cứu sâu sắc, như một tổng quan về Tết cổ truyền Việt ...

Mời bạn đọc

Học Từ Hành Động

Học Từ Hành Động

Giới thiệu sách Học Từ Hành Động - Tác giả Nhiều tác giả Học Từ Hành Động Chiến lược thực tiễn để phát triển đội ngũ và chuyển hóa tổ chức Làm sao để áp dụng thành công phương pháp học tập ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86