Tag: Nhà Xuất Bản Tổng hợp TP.HCM

Về Thu Xếp Lại

Về Thu Xếp Lại

Giới thiệu sách Về Thu Xếp Lại - Tác giả BS Đỗ Hồng Ngọc Về Thu Xếp Lại “Nhớ hồi ở tuổi 55, mới hườm hườm, tôi ngẫm ngợi, ngắm nghía mình rồi lẫn thẩn viết Gió heo may đã về. Đến 60 thì viết Già ...

Mời bạn đọc

Ngày Qua Bóng Ngày

Ngày Qua Bóng Ngày

Giới thiệu sách Ngày Qua Bóng Ngày - Tác giả Lê Minh Quốc Ngày Qua Bóng Ngày Lê Minh Quốc khởi đầu sự nghiệp của mình là một nhà thơ từ rất sớm, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và đã có nhiều ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86