Tag: Nhà Xuất Bản Trẻ

Lời Chào Quá Khứ

Lời Chào Quá Khứ

Giới thiệu sách Lời Chào Quá Khứ - Tác giả Trung Trung Đỉnh Lời Chào Quá Khứ "Gợi lại không khí của mươi mười lăm năm về trước, ta thấy Trung Trung Đỉnh tìm cách nhập cuộc văn học thời Đổi Mới ...

Mời bạn đọc

Thông Reo Ngàn Hống

Thông Reo Ngàn Hống

Giới thiệu sách Thông Reo Ngàn Hống - Tác giả Nguyễn Thế Quang Thông Reo Ngàn Hống Nguyễn Công Trứ là một nhân vật lịch sử lỗi lạc, độc đáo, giàu cá tính bậc nhất trong lịch sử Việt Nam, là nguồn ...

Mời bạn đọc
Siêu thị sách 86