Lột Trần CEO

Giới thiệu sách Lột Trần CEO – Tác giả Alex Malley, Thanh Huyền Lột Trần CEO Alex Malley đã từng là một học sinh cá biệt, bị buộc thôi học một tuần vì những trò quậy phá của mình. Ông cũng từng gặp thất bại trong quá trình phỏng vấn,…